نحوه دستیابی به اهداف

نحوه دستیابی به اهداف

  • معرفی، هدایت و حمایت توانمندیهای بالقوه و بالفعل
  • تلاش در ایجاد همگرایی و انسجام عرضه و تقاضا
  • نمایش کالا و محصولات مرتبط
  • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط
  • دعوت از فعالان ملی و بین المللی
  • دعوت از انجمن ها، تشکل ها و اصناف جهت مشارکت فعال در نمایشگاه
  • تقدیر از کارآفرینان و چهره های برتر
  • برگزاری نشست های خبری
  • جایگزینی تکنولوژی نوین با کالای فرسوده
  • جلب مشارکت موسسات مالی و اعتباری در نوسازی