ضرورت های برگزاری

ضرورت های برگزاری این رویداد

در دنیای مدرن امروز که آن را عصر ارتباطات نام نهاده اند، نقش بی بدیل کالا و تجهیزات صوتی، تصویری و چند رسانه ای و همچنین خدمات وابسته به آنها بر هیچکس پوشیده نیست. این ابزارها مورد توجه کشورها در راستای پیشرفت اهداف علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و صنعتی آنها است و در رقابتی تنگاتنگ برای پیشتازی جهانی در این زمینه به سر می برند. از سوی دیگر همگام با تخصصی شدن هرچه بیشتر نمایشگاه ها دركشورهای پیشرفته و صاحب صنعت نمایشگاهی، نمایشگاه های عمومی بكار خود پایان میدهند.امروزه نمایشگاه های تخصصی بیش از گذشته مورد توجه كارشناسان،‌ متخصصین و بازدیدكنندگان قراردارند.
بدیهی است با توجه به تغییرات شگرفی كه پیشرفت علم و تكنولوژی در روند رشد صنایع و تولیدات ایجاد نموده، هرروز شاهد نوآوری در تولید و بهبود كیفی تجهیزات هستیم. بی تردید سرعت پیشرفت در حوزه های مرتبط با فناوری های نوین و دانش بنیان مشهودتر است.
برگزاری اولین “نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در تجهیزات صوتی، تصویری و چند رسانه ای” با حضور شركت ها و مؤسسات داخلی و خارجی كه در زمینه تولید،‌ بازرگانی و خدمات مرتبط با این گروه كالایی فعالیت دارند گامی بلند و محکم در جهت ارائه نوآوری ها و تولیدات مدرن این رشته از صنعت محسوب می شود و مسلماً مورد استقبال مخاطبین این محصولات واقع خواهد شد.