ثبت نام در نمایشگاه و پرداخت هزینه اجاره بهاء غرفه

  • فرم فراخوان تمامی فرم‌های لازم جهت مشارکت متقاضیان محترم برروی سایت اینترنتی نمایشگاه موجود است. لذا خواهشمند است با مراجعه به بخش مربوطه در پاورقی سایت فرم‌ها را پرینت گرفته و پس از تکمیل و مهر و امضاء آنها را در مهلت تعیین شده به ستاد برگزاری تحویل فرمایید.
  • برگزاركننده در پذیرش درخواست ها اختیار تام دارد.
  • مقتضی است كل هزینه مشاركت بر اساس فضای مورد درخواست به هنگام ثبت نام به شماره حساب اعلام شده پرداخت و رسید آن به همراه فرم های درخواست مشاركت به برگزاركننده تحویل گردد.
  • حق انتخاب مكان غرفه براساس اولویت ثبت نام میباشد. بدین معنی كه متقاضیانی كه سریعتر نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه مشاركت خود اقدام نمایند، در خصوص انتخاب مكان غرفه بر سایرین تقدم خواهند داشت.
  • لطفاً قبل از تایید مشاركت از سوی برگزاركننده نسبت به واریز وجوه اقدام ننمایید. واریز وجه ثبت نام قبل از تأیید برگزاركننده هیچگونه حقی را برای واریز كننده ایجاد نمی كند.
  • پس از انتخاب فضای نمایشگاهی توسط متقاضی، برگزارکننده نسبت به رزرو غرفه مذکور و صدور پیش فاکتور جهت واریز وجه ثبت نام اقدام می نماید. پیش فاکتور صادر شده فقط به مدت ۴۸ ساعت از تاریخ صدور معتبر بوده و پس از آن درصورت عدم واریز وجوه مقرر، برگزارکننده هیچگونه تعهدی جهت حفظ غرفه برای متقاضی نداشته و در صورت لزوم نسبت به واگذاری آن به سایر متقاضیان اقدام خواهدنمود.

رزرو غرفه به ۲ صورت ممکن است:

۱- جانمایی On-Line: انتخاب غرفه و پرداخت الکترونیک از طریق شبکه امن شتاب در پاورقی سایت و یا کلیک بر روی این قسمت.

۲- جانمایی حضوری: تکمیل فرم فراخوان سپس واریز کل هزینه مشارکت به شماره حساب زیر و ارسال اصل رسید پرداختی به همراه فرم درخواست مشارکت در اسرع وقت به ستاد برگزاری:

  • جاری: ۱۸۳۱۹۹۸۸۵۵ بانک ملت شعبه بلوار فردوس به نام موسسه برنامه سازان میهن (برسام)
  • کد شبا: IR10 0120 0000 0000 1831 9988 55
  • شتاب متمرکز:۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۷۶۷۰۹