برنامه های تبلیغاتی

 • نصب بیش از ۱۰۰۰۰ عدد پوستر در مراکز تجاری و اماکن پر بیننده
 • چاپ و توزیع ۲۰۰۰ عدد بروشور معرفی نمایشگاه
 • طراحی پایگاه اینترنتی تخصصی
 • ارسال پیامک های متناوب به بیش از ۲۵۰۰۰ نفر از متخصصین، مسئولین و دست اندرکاران
 • نصب تابلوها پرتابل از یک ماه پیش از برگزاری در کلیه مناطق تهران
 • پوشش خبری گسترده از طریق رسانه های معتبر و جراید کثیر الانتشار
 • درج آگهی در نشریات و روزنامه های تخصصی و عمومی
 • نصب تبلیغات در مسیر منتهی به محل برگزاری
 • نصب بالن در محوطه یک هفته پیش از برگزاری
 • تبلیغات در کتاب و ویژه نامه های نمایشگاه
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی به بانک اطلاعات مدیران و کارشناسان

پخش آگهی بازرگانی از طریق رسانه ملی و رادیوی سراسری (در صورت وجود اسپانسر مناسب)