اهداف

اهداف

  • معرفی دستاوردهای نوین در صنایع صوتی، تصویری و چند رسانه ای با رویکرد کارآفرینی و تجاری سازی
  • کاهش هزینه ها و جلوگیری کارآمد و هدفمند از خروج ارز با رویکرد افزایش کیفیت بهره وری در اقتصاد مقاومتی
  • به کارگیری موثر تجهیزات صوتی، تصویری و چند رسانه ای در امر به معروف و نهی از منکر
  • تقویت سازمان ها و ارگان ها به آخرین دستاوردهای روز دنیا با هدف ترویج ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تقابل با از تهاجم فرهنگی
  • دستیابی به تکنولوژی های نوین در عصر ارتباطات، فناوری و اطلاعات
  • انتقال دانش و تکنولوژی
  • حمایت از مخترعین، مبتکرین و خلاقیت های صورت گرفته
  • ایجاد زمینه مناسب جهت مشارکت بیشتر موسسات دانش بنیان و امکان تجاری سازی طرح ها
  • مبارزه با عرضه کالای فاقد کیفیت و قاچاق
  • ترقیب دست اندرکاران حوزه صوت و تصویر به استانداردسازی و اخذ گواهینامه های بهبود کیفی